bookmark_border

Full Stack Web Development with ​django - قسمت 3 - شروع طراحی سایت با materializecss

رایگان

توضیحات این قسمت

در این قسمت تصمیم نهایی را میگیرم و برای طراحی front-end از materializecss استفاده میکنم. از این فریمورک خوشم میاد چون طرحی که میزنیم طبق ساختار materialize هست و وقتی سایت را responsive طراحی میکنیم، در ابعاد موبایل، فضای درونی سایت شبیه یک اپ موبایل میشود. 
در این قسمت یک قالب آماده که قبلا با materializecss طراحی شده را دانلود می‌کنم و با شخصی سازی قسمت های مختلف آن سعی میکنم تا چیزی شبیه به wireframe ها در بیاورم.

سرمایه گذاری روی این قسمت
نظر دهید!