bookmark_border

Full Stack Web Development with ​django - قسمت 28 - بستن پورت باز سرور

رایگان

توضیحات این قسمت

توی این قسمت برای جلوگیری از ریست سرور یک پورت بازرو که بهش نیاز داریم رو می بندیم و دوباره ازش استفاده میکنیم

مدت زمان: ۹:۵۲

مشاهده کد: https://github.com/kasaiee/how-to-pyteacher/tree/master/028

ارزش سرمایه گذاری: ۵ هزار تومان

سرمایه گذاری روی این قسمت
نظر دهید!