bookmark_border

Full Stack Web Development with ​django - قسمت 14 - پیاده سازی ساختار اصلی دیتابیس

5000 تومان

توضیحات این قسمت

در این قسمت ساختار اصلی دیتابیس را طراحی و پیاده سازی می‌کنیم. برای این کار ابتدا ساختاری که باید پیاده سازی شود را برایتان نقاشی می‌کشم laugh و سپس به سراغ model ها می‌رویم و ساختاری که طراحی شده را با استفاده از مفاهیم برنامه نویسی شی گرا، پیاده سازی می‌کنیم. در نهایت نیز موارد پیاده سازی شده را در ادمین جنگو تست و بررسی می‌کنیم.

مدت زمان: ۳۱:۴۱

مشاهده کد: https://github.com/kasaiee/how-to-pyteacher/tree/master/014

ارزش سرمایه گذاری: ۵ هزار تومان

این قسمت رو میخوام!
نظر دهید!