bookmark_border

Full Stack Web Development with ​django - قسمت 11 - توسعه صفحه دوره های من

5000 تومان

توضیحات این قسمت

در این قسمت کار توسعه ی صفحه «دوره های من» را شروع می‌کنم. برای توسعه این صفحه یک سری کارت در صحفه اضافه می‌کنم که با استفاده از آن‌ها، دوره هایی که دانشجو در آن ثبت نام می‌کند را به او نشان می‌دهیم.

سپس برای نمایش لیست تمرین ها، Collapsible ها را از materializecss به سایت اضافه می‌کنم و آن را راستچین می‌کنم.

مدت زمان: ۲۴:۱۰

مشاهده کد: https://github.com/kasaiee/how-to-pyteacher/tree/master/011

ارزش سرمایه گذاری: ۵ هزار تومان

این قسمت رو میخوام!
نظر دهید!